Çağdaş Tarih Komitesi

Komite Tanımı:

Komitemiz, tarihin en önemli kırılma noktalarından biri olan 19. ve 20. yüzyılı ele alarak bugünleri anlamaya ve geleceğe ışık tutmaya çalışan bir gruptur. Soğuk Savaş, 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi tüm insanlığı etkileyen ve bugünleri şekillendiren olayları objektif bir yaklaşımla hem Türkiye hem Dünya gözünden araştırmaktayız. Öncelikli amacımız, ODTÜ bünyesinde bulunan tüm tarihseverlere objektif bir bakış açısıyla çağdaş tarihle ilgilenebilecekleri bir platform sağlamaktır. Sebep-sonuç ve olay-olgu ilişkileri içerisinde tarihi inceleyerek bugünlere ayna tutmaktır.

Çağdaş Tarih Komitesi :

Koordinatör: Ali Baran Arıban 

Yardımcı Üye: Eren Öztürk

Yardımcı Üye: Mustafa Kıvanç 

Yardımcı Üye: Yusuf Cabiroğlu

Yardımcı Üye: Alim Barış Özkara