Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu Nedir? Topluluğumuzun idari işlerinden sorumlu kurula Yönetim Kurulu demekteyiz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla seçilen 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda; Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman, Yazman ve son olarak Komiteler Sorumlusu olmak üzere 5 görev … Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları okumayı sürdür