Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu Nedir?

Topluluğumuzun idari işlerinden sorumlu kurula Yönetim Kurulu demekteyiz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla seçilen 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda; Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman, Yazman ve son olarak Komiteler Sorumlusu olmak üzere 5 görev bulunur. Şu an itibariyle Yönetim Kurulumuz herkese açık olarak salı günleri saat 15.00’te Discord sunucumuz üzerinden toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Denetim Kurulu Nedir?

Topluluğun bütün işlerini denetleyen en üst kuruma Denetleme Kurulu demekteyiz. Denetleme Kurulu Topluluk Tüzüğü’nün doğru uygulanmasından ve Topluluk İçtihatı’ndan sorumludur. 3 asil, 1 yedek olmak üzere Genel Kurul’da gizli oylama usulü ile seçilir. Yönetim Kurulu’nun aksine, Denetim Kurulu üyelerinde en az 1 yıl ODTÜ Tarih Topluluğu’nda aktif üyesi olma şartı arar.