Osmanlı Araştırmaları Komitesi

Osmanlıca Araştırmaları Komitesi:

Koordinatör: Enes Yasa